ผ่อน Ninja 300 อัตราการดาวน์kawasaki Ninja 300

ผ่อนมอเตอร์ไซค์ >

อัตราการดาวน์และผ่อน Ninja 300 ราคาเงินสด 182,500 บาท สี / color. เขียว (green), ขาว(white), ส้ม (orange) เงินดาวน์ ยอดจัด ดอกเบี้ย อัตราการผ่อน/เดือน ดาวน์ 15% 27,375 155,125 7.5% ผ่อน 7,433 x 24 เดือน ผ่อน 5,278 x 36 เดือน ผ่อน 4,201 x 48 เดือน ดาวน์ 20% 36,500 146,000 7% ผ่อน 6,935 x 24 เดือน ผ่อน 5,718 x 30 เดือน ผ่อน 4,907 x 36 เดือน ผ่อน 4,544 x 40 เดือน ผ่อน 3,893 x 48 เดือน ดาวน์ 35% 54,750 127,750 6.5% ผ่อน 6,015 x 24 เดือน ผ่อน 4,950 x 30 เดือน ผ่อน 4,240 x 36 เดือน ผ่อน 3,918 x 40 เดือน ผ่อน 3,353 x 48 เดือน ผ่อน-Ninja-300

เอกสารสำคัญสำหรับยี่นไฟแนนซ์ กรณี บุคคลมีรายได้ประจำ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ สำเนาทะเบียนบ้าน แผนที่บ้าน (ที่อยู่ปัจจุบัน) แผนที่สถานที่ทำงาน สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน กรณี เจ้าของกิจการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ สำเนาทะเบียนบ้าน แผนที่บ้าน (ที่อยู่ปัจจุบัน) แผนที่สถานที่ประกอบการ สำเนาหนังสือรับรองบริษัท / ห.จ.ก. / ทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์ สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน หมายเหตุ : เอกสารอาจมีเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางไฟแนนซ์

ชมเว็บไซต์ www.lensowheel.co.th ผู้ผลิต ล้อแม็กอันดับ1ในประเทศไทย , ,