ตรวจเช็คและแก้ไขCBR650F และ CB650F โดยไม่มีค่าใช้จ่าย!

Tag: ซ่อมCBR650F

ทางฮอนด้า บิ๊กวิง กรุงเทพฯ ขอเรียนเชิญท่านนำรถจักรยานยนต์ฮอนด้ารุ่น CBR650F และ CB650F เข้ามาทำการตรวจเช็คและแก้ไข โดยไม่มีค่าใช้จ่าย* ในวันเวลาที่ได้ทำการนัดหมาย โดยสามารถโทรมานัดหมายเพื่อตรวจเช็ค ได้ที่ฝ่ายบริการ เบอร์ 02-790-3930 หรือ 02-790-3900

ตรวจเช็คสภาพฮอนด้ารุ่น CBR650F และ CB650F

*การปรับปรุงยกระดับคุณภาพรถ ครอบคลุมเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสาเหตุ “น้อตยึดสวิงอาร์มที่มีการขันแน่นด้วยค่าแรงขันที่ไม่ได้ตามค่ากำหนด” ในรถจักรยานยนต์ฮอนด้ารุ่น CBR650F ที่มีหมายเลขตัวถังระหว่าง MLHRC7475E5000033 ถึง MLHRC7470E5000652 และ CB650F ที่มีหมายเลขตัวถังระหว่าง MLHRC7579E5000003 ถึง MLHRC757XE5000642 และระหว่าง MLHRC757XE5000012 ถึง MLHRC7570E5000682 เท่านั้น

,