ตารางผ่อน-ดาวน์ cbr300 2014

Tag: ตารางผ่อนcbr300

 เปิดจอง Honda CBR300ราคาแนะนำ

ตารางผ่อนcbr300

  • สนใจสอบถาม สนญ. 02-7349051-2
  • สาขาปัฐวิกรณ์ 02-9466557

https://www.facebook.com/taveesubyanyontt
http://www.taveesub.com/
ราคา CBR 300

สำหรับท่านที่อยากได้รุ่นนี้ก็เตรียม เอกสารดังนี้เลย เอกสารสำคัญสำหรับยี่นไฟแนนซ์
กรณี บุคคลมีรายได้ประจำ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
สำเนาทะเบียนบ้าน
แผนที่บ้าน (ที่อยู่ปัจจุบัน)
แผนที่สถานที่ทำงาน
สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน
กรณี เจ้าของกิจการ

ตารางผ่อนcbr300

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
สำเนาทะเบียนบ้าน
แผนที่บ้าน (ที่อยู่ปัจจุบัน)
แผนที่สถานที่ประกอบการ
สำเนาหนังสือรับรองบริษัท / ห.จ.ก. / ทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์
สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
หมายเหตุ : เอกสารอาจมีเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางไฟแนนซ์

, , , ,