ํYamaha Fino โปรโมชั่น วันสงกรานต์ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% ต่อเดือน

Tag: ธนาคากรุงไทย

โปรนี้สำหรับลูกค้าธนาคารกรุงไทยคร๊า…ด้วยดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% ต่อเดือนเท่านั้น แถมยังผ่อนยาวๆได้ตั้ง 4ปีแหน่ะ !!ไปเดินเรื่องเองที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

Yamaha fino ราคา 47,500บาท
ผ่อน 4667 บาท 12 เดือน
ผ่อน 2687 บาท 24 เดือน
ผ่อน 2028 บาท 36 เดือน
ผ่อน 1698 บาท 48 เดือน
Yamaha Fino โปรโมชั่น

โปรโมชั่น พิเศษ ผ่อนYamaha Fino กันยาวๆกับ ธนาคากรุงไทยทั่วประเทศ อัตราดอกเบี้ย 1.49% ต่อเดือน

, ,