Benelli ขนาด 300 cc. เตรียมใช้ชื่อรุ่น TNT300S

Tag: Benelli TNT300S สีใหม่

แจ้งข่าวอัพเดทแจ้งข่าว Benelli ขนาด 300 cc. เตรียมใช้ชื่อรุ่น TNT300S เหมือนกันทั่วโลก โดยระบุสีตัวถังและเฟรมเป็นมาตรฐานเดียวกัน (ตามภาพประกอบ)

BenelliTNT300S สีเหลืองทองเฟรมดำ
เนื่องจากมาเก็ตติ้งของอิตาลี่ ต้องการให้เหมือนกันทั่วโลกทั้ง ซื่อและ ci ของตัวรถ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องสี และรายละเอียดงานบนตัวรถ ทำให้กำหนดการส่งมอบคันนี้ต้องเลื่อนจากเดือนกรกฎาคม เป็นสิงหาคม

BenelliTNT300S สีขาวเฟรมแดง
สำหรับผู้ที่รอสีแดงมีเฮ ส่วนเฟรมแดงมีเฉพาะสีขาว ส่วนสีอื่นๆ คงต้องเตรียมงบเพิ่มละ เพราะเป็นข้อกำหนดเรื่องสีมาจากทางการตลาดส่วนกลางที่อิตาลี

BenelliTNT300S สีแดง เฟรมดำ

 

, ,